ITSEPUOLUSTUS JA KAMPPAILU

Itsepuolustuskurssilla opetetaan käytännönläheisiä tekniikoita siinä vaiheessa, kun henkilö joutuu fyysisen väkivallan välittömään uhkaan / väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Itsepuolustuskurssilla tekniikat ovat suunniteltu niin , että ne sopivat kaiken ikäisille, sekä kokoisille miehille ja naisille. Kurssi sisältää myös luento-osuuden jokaisen harjoituksen päätteeksi, jossa harjoituksessa opitut tekniikat käydään läpi tositilanteeseen nähden. Kurssi ei ole fyysisesti rankka, vaan pääpaino on normaalissa kanssakäymisessä yllättäen uhkaavan tilanteen hallinta. Itsepuolustuskurssi avaa mahdollisuuden tietoisuuteen siitä, että väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi joutuvalla on mahdollisuus selvitä tilanteesta. Nykypäivänä henkilökohtainen koskemattomuus ei enää ole itsestäänselvyys ja elämän eri tilanteissa uhka on lähempänä kuin ennen.